Structural
Contingencies

Territories of imagination |
MA2

2018-2019
Wietse De Cooman
Wietse De Cooman
Dries Coopman
Dries Coopman
Maxim Lefebvre & Reinout Vervaet
Maxim Lefebvre & Reinout Vervaet
Bert Devos
Matthis Adam
Tigone Priem & Lore Delputte
Tigone Priem & Lore Delputte

Wanneer de prehistorische hut een microkosmos vormde vanuit een begrijpen van de macrokosmos, wat betekent dit in onze huidige tijd?

Het nulpunt voor ons onderzoek vraagt een kritische bewustwording van het fenomeen Moderniteit. De structuur en ruimtelijkheid geeft hierbij de vrijheid maar evenzeer de parameters voor een ontologische benadering.

We onderzoeken bestaande exemplarische gebouwen die bovenvermelde kwaliteiten in zich dragen. De domus aurea, een opslagkamer met 544 kolommen, El Caracol, een hall in Apadana, paleizen in Shapur, een citadel in Chan Chan,… maar ook fictie, … vormen een aanleiding tot het formuleren van een eigen programma voor een relatief klein gebouw. De student zoekt naar methodes van het representeren van de mysterieuze gevonden componenten.

Van hieruit expliciteren we het ontwerpproces als het oeroude bruikbaar en vooral grijpbaar maken van onze omgeving, de wereld. We oefenen onze waarnemingscapaciteiten in dialoog met onze verbeelding. Dit betekent dat we vorm en maat geven vanuit onze capaciteit te begrijpen en te zien in dialoog met het formuleren van ideeën. Door de limieten van onze verbeelding op te zoeken vinden we nieuwe ontwerpcriteria en bijpassende mechanismen om de vaak verloren mysterieuze elementen in architectuur expliciet te activeren. Het is tevens een zoektocht naar een adere betekenis van context zodat het de student uitdaagt en voorbereidt een eigen stelling in te nemen naar zijn afstuderen.

 

Teachers:

Steven Schenk
Caroline Voet

 

Students:

Matthis Adam
Louise Bivort
Dries Coopman
Wietse de Cooman
Sara De Pelsemaeker
Paul-Emile De Smedt
Felix Delafonteyne
Eva Delancker
Lore Delputte
Frederik D’Huyvetter
Kobe Gijbels
Giel Heymans
Maxim Lefebvre
Louis Lories
Charlotte Materné
Silvio Palombo
Wouter Persyn
Tigone Priem
Jonathan Toye
Martina Van Schoote
Toon Vanhout
Reinout Vervaet
Tom Vinckier

 

Photography:

Jeroen Verrecht