Structural
Contingencies

Exhibition Singing Silence, 13 October 2017-13 January 2018

Abdij Roosenberg
Toekomst, onderzoek en ontwerpopgave

De abdij Roosenberg in Waasmunster werd tot de zomer van 2016 gebruikt waarvoor het gebouw bestemd was: als plek om je terug te trekken uit de wereld, om te wonen en te werken in een verstilde omgeving, om te leven in dienst van god. De ingetogen architectuur van de monnik Dom Hans van der Laan bepaalde in belangrijke mate het karakter van deze plaats.
De oorspronkelijke bewoonsters van de abdij, de thans hoogbejaarde nonnen, hebben zojuist de abdij verlaten omdat ze het gebouw niet langer kunnen onderhouden. Over de vraag wat er in de toekomst met de abdij moet gebeuren lopen de meningen uiteen.

De architectuur van Waasmunster laat zich op verschillende manier beschouwen en beleven. Het belang van deze architectuur ligt zowel in zichzelf, in de wijze hoe de gebouwen zijn ontworpen, geproportioneerd en gematerialiseerd als in de essentiële vragen die deze architectuur oproept. Daarom is het werk van Dom Hans van der Laan zo actueel en tegelijk zo tijdloos. Zijn ideeën over proportie, de relatie tussen natuur en architectuur, tussen gemeenschap en individu, stilte en beweging, welzijn en ruimte of tussen oud en nieuw zijn noch aan een religie noch aan een bepaalde tijd of gebruik gebonden. De onderzoeks- en ontwerpopgaves die tijdens de masterproef worden behandeld richten zich dan ook op deze onderwerpen, die veel verder reiken dan de analyse van en een interventie in het bestaande monument alleen.

Het St. Lucas voert dit project uit in samenwerking met The CASS Londen en de TU Delft. In een aantal sessies ontmoeten studenten en docenten elkaar, zowel in Waasmunster als in de verschillende scholen, en nemen kennis (en maken gebruik) van elkaars werk. In de studio masterproef Gent 2017 formuleert elke student haar of zijn eigen onderzoeksvraag en werkt zelfstandig aan een voorbereidend onderzoek tot aan het begin van de masterproef in februari 2017. De individuele ontwerpopdracht van de masterproef vindt vervolgens plaats op basis van de ontwikkelde vragen en thema’s.