Structural
Contingencies

mOmenten, 4-5-6 June 2015

12 Architecten/Docenten
12 Intieme portretten
8 Locaties in de Gentse binnenstad

Tentoonstellingsparcours in samenwerking met Fragile, Sint-Lucas Gent en Archipel

Curator : Caroline Voet

De wandeling start in de pandgang van campus Sint-Lucas met een overkoepelende basistentoonstelling door studenten gemaakt. Van daaruit vertrekt een parcours langsheen diverse locaties in de Gentse binnenstad die de protagonisten van deze viering toont via een intiem interview en een bijhorende mini-tentoonstelling geïnspireerd door de locatie en de gastheren/gastvrouwen. De generatie van 1974 keert hierbij terug naar de momenten die voor hun visie en vorming tekenend zijn geweest. Ze spreken over hun eigen werk, over de genealogie en hoe die verweven zit met belangrijke inspiraties en het werk van anderen. Het gaat over tekenende momenten, het doorgeven daarvan, het opnemen en weer verwerken. Tussen lesgeven en leren. Tussen kijken en maken. Het gaat over de relatie tussen een mentor en een leerling, de dynamiek tussen de eigen praktijk en het doceren in het atelier. Verschillende kunstenaars stellen een interventie voor (Maarten Vanden Abeele, Kris Martin, Peter Downsbrough) en op één plek interveniëren twee van de protagonisten net met het werk van kunstenaar Lieven Lefere